Lékaři Háj ve Slezsku

I. Obor rehabilitační a fyzikální medicína

Smluvní vztah s VZP(111), ČPZP(205) a RBP(213)

Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta, zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku. Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých, ale závažnějších příčin jeho problémů, které vyžadují speciální odbornou léčbu – infekční, neurologická či interní onemocnění. Pokud to stav pacienta vyžaduje, odešle jej i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista..). Také se snaží podchytit stále častěji se vyskytující psychosomatické příčiny.

KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Spektrum obtíží, kterým může tento obor pomoci zahrnuje nejen bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu, ale i celou paletu ortopedických (artrozy kloubů, scoliosu atd.) a neurologickcýh onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená sklerosa a další), poúrazové a pooperační stavy, poruchy vývoje, některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologickýh operacích), revmatologické choroby i mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění).

Sbalit / zavřít odstavec: KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

OŠETŘENÍ AKUTNÍCH POTÍŽÍ

Zjištěné klíčové poruchy, jako blokády, či svalové spasmy, odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik spastického svalu.

Sbalit / zavřít odstavec: OŠETŘENÍ AKUTNÍCH POTÍŽÍ

INDIKACE FYZIOTERAPIE

Rehabilitační lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.). Podle potřeby předepíše terapii, která se obvykle sestává z fyzioterapie

Sbalit / zavřít odstavec: INDIKACE FYZIOTERAPIE

II. Obor Neurologie pro samoplátce

Tento obor se zabývá diagnostikovou a léčbou všech problému centrální, periferní a autonomní nervové soustavy.

KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

Vyšetření:

  • držení těla, chůze, napětí svalů a schopnosti regulovat svalové napětí
  • vyšetření senzitivních nervů zkouškami kožní citlivosti
  • vyšetření senzorických nervů zkouškami smyslů
  • vyšetření funkce jednoruchých reflexů
  • neuropsychologickém vyšetření, alespoň orientačně hodnotícím psychiku pacienta
Sbalit / zavřít odstavec: KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ NEUROLOGICKÉ VYŠETŘENÍ

III. Akupunktura

Akupunktura je prastará léčebná metoda, která se vyvinula v rámci systému tradiční čínské medicíny. Tato terapie spočívá v napichování speciálních míst (akupunkturních bodů) na lidském těle tenkými akupunkturními jehličkami. Akupunkturní body jsou místa se specifickým významem ležící na akupunkturních drahách, neboli meridiánech. Těmito drahami proudí v těle životní energie Qi (cchi – čti: či).

VSTUPNÍ POHOVOR A VYŠETŘENÍ

Při první návštěvě u terapeuta proběhne vstupní vyšetření, které trvá cca hodinu . Toto vyšetření zahrnuje kompletní diferenciální diagnostiku dle TČM (tj. řadu otázek ohledně vašeho zdravotního stavu, životního stylu, onemocnění vyskytujících se v rodině apod.; dále pohmat pulzu a diagnostiku z jazyka). Poté terapeut stanoví diagnózu a navrhne další léčbu včetně dietetických doporučení a zdravotních pohybových cvičení.

Sbalit / zavřít odstavec: VSTUPNÍ POHOVOR A VYŠETŘENÍ

NÁVRHY TERAPIÍ

Po vstupním vyšetření navrhne terapeut způsob léčby. Ten bude zahrnovat jednu z terapií nebo jejich kombinaci v závislosti na povaze obtíží.

Sbalit / zavřít odstavec: NÁVRHY TERAPIÍ

PRŮBĚŽNÉ KONTROLY

Aby byla akupunktura úspěšná, je potřeba na ni docházet po určité časové období pravidelně. Četnost a délka těchto sezení se liší individuálně. Nejčastěji se jedná o půlhodinové až hodinové bloky jedenkrát za týden po dobu několika měsíců.

Sbalit / zavřít odstavec: PRŮBĚŽNÉ KONTROLY