Lékaři Háj ve Slezsku

I. Obor rehabilitační a fyzikální medicína

Smluvní vztah s VZP(111), ČPZP(205) a RBP(213)

Úkolem rehabilitačního lékaře je v první řadě zajistit kompletní vyšetření pohybového systému pacienta, zahrnující i posouzení držení těla, svalové rovnováhy, pohybových stereotypů, včetně dýchání a chůze, funkce jednotlivých segmentů i pohybového aparátu jako celku. Podrobně s pacientem rozebere anamnézu jeho obtíží, včetně pracovní a sportovní anamnézy a určí jejich vztah k současným obtížím. Důležité je i vyloučení méně častých, ale závažnějších příčin jeho problémů, které vyžadují speciální odbornou léčbu – infekční, neurologická či interní onemocnění. Pokud to stav pacienta vyžaduje, odešle jej i na další doplňující vyšetření (rentgen, ultrazvuk, CT, laboratorní či jiná specializovaná vyšetření), event. k vyšetření dalším specialistou (neurolog, ortoped, revmatolog, ORL lékař, gynekolog, internista..). Také se snaží podchytit stále častěji se vyskytující psychosomatické příčiny.

KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

Spektrum obtíží, kterým může tento obor pomoci zahrnuje nejen bolesti pohybového systému funkčního nebo degenerativního původu, ale i celou paletu ortopedických (artrozy kloubů, scoliosu atd.) a neurologickcýh onemocnění (stavy po cévních mozkových příhodách, roztroušená sklerosa a další), poúrazové a pooperační stavy, poruchy vývoje, některá gynekologická i urologická onemocnění (inkontinence, poruchy pánevního dna, stavy po porodech a gynekologickýh operacích), revmatologické choroby i mnohá interní onemocnění (komplikace diabetu, některá cévní onemocnění).

Sbalit / zavřít odstavec: KOMPLEXNÍ ČI CÍLENÉ VYŠETŘENÍ REHABILITAČNÍM LÉKAŘEM

OŠETŘENÍ AKUTNÍCH POTÍŽÍ

Zjištěné klíčové poruchy, jako blokády, či svalové spasmy, odstraní přímo v návaznosti na vyšetření. V úzce vymezených případech provede terapeutický obstřik spastického svalu.

Sbalit / zavřít odstavec: OŠETŘENÍ AKUTNÍCH POTÍŽÍ

INDIKACE FYZIOTERAPIE

Rehabilitační lékař doporučí vhodná léčebná a preventivní opatření (včetně ergonomického uspořádání pracoviště, výběru vhodného sportu apod.). Podle potřeby předepíše terapii, která se obvykle sestává z fyzioterapie

Sbalit / zavřít odstavec: INDIKACE FYZIOTERAPIE